Klik en sleep het juiste antwoord naar boven. Klik op "check" om te verbeteren.